Logo2

Weeshuis – Centrum voor gehandicapten
De zusters van Heilige Paul van Chartres

 

image002

 


http://www.coolarchive.com/buttons/output/211399743015-22-c.gif
http://www.coolarchive.com/buttons/output/478196143151-22-c.gif


 

Peterschap

Al onze kinderen hebben een peter of een meter. Betekent dat voor de meeste, er ooit een emotionele relatie is ontstaan, vaak naar aanleiding van een bezoek van de potentiële peter of meter ter gelegenheid van een uitstap in de buurt van Kim Long. Andere meisjes zien zelden hun peter of meter – vaak zijn ze niet meer in staat om te reizen of hebben de financiële middelen niet meer om dit te doen – maar in ieder geval blijft deze emotionele relatie aanwezig, en is van groot belang voor de petekinderen. 

Het principe van de peterschap is zeer eenvoudig. Iedere peter of meter wordt gevraagd een vast bedrag per jaar over te maken. We zijn zeer flexibel, betalingen kunnen op maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse basis gebeuren. Deze financiële bijdrage dekt – in principe – alle verblijfkosten van het petekind bij Son Ca. Onze Franse vereniging die de peterschappen beheert noemt « Poussière de Vie » van onze vriend Raymond Wieser in de buurt van Strasburg, Frankrijk. Elke peter of meter ontvangt jaarlijks een fiscaal attest.  

Voor peterschappen buiten Frankrijk – we hebben peetvaders in de UK, Zwitserland, Japan, Duitsland en België – ontvangen de peters en meters een fiscaal attest als bewijs van betaling aan onze vereniging, maar deze is enkel geldig voor de Franse Administratie (indien bedoeld om van de belastingen afgetrokken te worden). Fiscaal attesten voor locale administraties moeten uitgegeven worden door het land van herkomst. 

Peters en meters moeten beseffen dat alle bijdragen van de peterschappen, integraal worden gestort op één globaal budget, dat op een eerlijke manier herverdeeld wordt over de ganse gezelschap van onze kinderen – met uitzondering wanneer er een investering dient gemaakt te worden voor een specifieke nood voor een specifiek kind.

Probleem: Zelfs indien onze peters en meters zeer trouw blijven tov hun petekind, betekent dit niet noodzakelijk dat alle bijdragen omvangrijk genoeg zijn om alle verblijfkosten van onze kinderen te dekken. Het spreekt voor zich dat alle bijdragen van de peters en meters exclusief aan deze verblijfkosten worden besteed, terwijl andere investeringen of bouwprojecten, exclusief door verenigingen, NGO’s en talrijke individuele gevers worden gedragen.

Wij moeten dus een financieel tekort overbruggen om al deze verblijfkosten te dekken. Een sprekend voorbeeld hiervan is de melkdistributie die wij hebben moeten stopzetten. Melk in Vietnam is immers enkel beschikbaar als poedermelk en is zeer duur. Het gaat over een jaarlijks budget van  ... €1.500!!! En de bijdrage van de peters & meters in deze moeilijke crisistijden gaan verhogen is geen optie. Erger, sommige peters ondervinden moeilijkheden om hun bijdrage nog verder te storten. Uiteraard begrijpen wij deze situatie.

Daarom hadden wij graag een nieuw alternatief aan onze kandidaten peters & meters voorgesteld. Het gaat immers over een collectieve peterschap bijdrage. Het principe hiervan is niet langer gestoeld op een individuele bijdrage voor één bepaald kind. Het is n.l. bedoelt voor de hele gezelschap van al onze kinderen. En het maakt eigenlijk geen verschil, alle bijdragen komen immers allemaal in één algemenen budget terecht.    

Sommige peters of meters zullen wellicht betreuren dat hun bijdrage niet rechtstreeks verbonden is met de emotionele relatie met een bepaald kind. Begrijpen wij maar al te goed omdat deze emotionele relatie precies het startpunt is van een peterschap.

Daarom doen wij beroep op het goede verstand van onze nieuwe peters & meters. Dat ze goed begrijpen dat hun steun aan Son Ca broodnodig is voor het welzijn van al onze kinderen.

Concreet, indien uw hart U tot ons geleidt heeft, indien U uw ondersteuning aan Son Ca wil bieden, een ondersteuning precies bedoeld om deze emotionele relatie tot stand te brengen, en  naar AL onze kinderen toe, dan nodigen wij U aan om voor deze collectieve ondersteuning te kiezen. Wij kunnen alvast garanderen dat deze ondersteuning:

-          Is BROODNODIG;

-          Is exclusief bedoelt voor de verblijfkosten van onze kinderen;

-          Is NIET bedoelt voor investeringsprojecten binnen of buiten ons weeshuis.

U kan uiteraard steeds het ene of andere kind punctueel helpen en steunen. Men spreekt hier zeker niet over een “dubbele peterschap” – wat wij in alle omstandigheden willen voorkomen – maar over een punctuele ondersteuning voor een bepaalde vraag rond een bepaald kind.

Voor peterschappen kan U steeds terecht bij Raymond Wieser:

Poussière de Vie

Raymond Wieser   

24 rue des Champs
67290 STRUTH
FRANCE
Poussière de Vie   

Samenvatting:

a) Indien U peter of meter wenst te worden van één specifiek kind: Al onze kinderen hebben al een peter of een meter. Wij verwachten meer kinderen in de komende weken of maanden, maar de wachtlijsten zijn lang. Wenst U toch voor deze formule kiezen, contacteer dan Raymond Wieser.

b) Indien U peter of meter wenst te worden van één van onze arme meisjes: Son Ca geeft niet alleen een huis en een dak aan weeskinderen. Wij ontvangen ook veel arme meisjes uit arme gezinnen, afkomstig uit andere provincies of ver gelegen plaatsen. Deze meisjes blijven heel de tijd in het weeshuis, en vaak gedurende lange jaren. Al deze meisjes zijn zeer erg bezig met hun studies, en verlaten ons pas wanneer ze hun diploma op zak hebben, zijnde algemeen of gespecialiseerd onderwijs of universiteit (meestal het geval). Gans hun opvoeding gebeurde binnen onze muren, net zoals voor onze weeskinderen. Maar rekening gehouden met de kosten die met hen gepaard zijn, moeten wij betreuren dat er slechts enkele meisjes zijn die over een peter of een meter beschikken. Het is jammer omdat ze in alle punten vergelijkbaar zijn met onze weeskinderen, alleen keren ze terug naar huis tijdens het schoolverlof. U weet wellicht wat voor kosten een leerling met zich meebrengt. Zelfs indien de ouders of de familie ook een bijdrage betalen, zijn wij niet langer in staat om alle verblijfkosten voor al deze meisjes te betalen. Daarom dringen wij aan voor deze collectieve bijdrage die ons zeker uit de nood zal helpen. 

Een ander voordeel dat onze meisjes bieden, is hun maturiteit en openheid voor communicatie. Sinds enkele maanden, en dankzij onze nieuwe IT center, kan U voortaan met hem via Internet communiceren. Wij hebben tevens de daarbij horende taalcursussen voorzien om de Engelse en Franse taal te leren, welke deze communicatie vlotter maken. Onze meisjes zullen zeer tevreden zijn om met U te communiceren, en op deze manier een nieuwe emotionele relatie tot stand te brengen.

c) Indien U peter of meter wenst te worden van AL onze kinderen: Aarzel dan niet. Wij hebben het erg nodig. Wordt een nieuwe collectieve peter of een nieuwe collectieve meter en contacteer Raymond Wieser en Poussière de Vie. Ze zullen bevestigen dat we deze collectieve peterschap nodig hebben, en zullen trachten om samen met U de beste manier te vinden om ons te helpen, ook in functie van actuele noden of speciale situaties.

Wenst U meer details, of een open gesprek over de peterschap van Son Ca, en U wenst dit gesprek in het Nederlands te voeren, contacteer dan Christian.philippe@skynet.be. Raymond Wieser spreekt immers geen Nederlands, maar Christian zal het nodige doen om de communicatie met hem te faciliteren.