Weeshuis – Centrum voor gehandicapten
De zusters van Heilige Paul van Chartres

 


 

Het weeshuis telt vandaag 62 weeskinderen

Straatkinderen, achtergelaten door hun familie, wegens hun gebrekkigheid en kinderen van zeer arme gezinnen waarvan de ouders moeten werken en afstand doen van hun kinderen.

 

 

De meeste zijn kinderen van zeer jonge moeders die anoniem willen blijven om een nieuw leven te beginnen, want de Vietnamese mentaliteit is tegen ongeldige relaties.

 

Omwille van de niet herkende status van de instelling, komen deze kinderen niet in aanmerking voor adoptie. Deze situatie zou wellicht in de toekomst kunnen evolueren, maar het weeshuis is en blijft voorlopig nog hun huis. Uiteraard zijn ze resident. De zusters zijn hun “vervang” moeder.

Deze kinderen worden vaak opgevangen vanaf de leeftijd van 1 of 2 dagen.