Weeshuis Centrum voor gehandicapten
De zusters van Heilige Paul van Chartres

 

 

 

Het weeshuis biedt ook een bewaarschool voor 400 kinderen van 2 tot 5 jaar.

9 klassen vangen kinderen op van arme gezinnen. Hier krijgen ze een degelijke opvoeding die ze thuis niet gekregen hebben, naast het traditionele kinderonderwijs. Deze school is bekend voor de kwaliteit van haar onderwijs dat gestoeld is op strengheid, maar zoals elders in deze instelling, op het luisteren, de aanmoediging en liefde.

Deze kinderen zijn niet resident en keren dagelijks terug naar huis. De ouders betalen een bedrag van ong. 350.000 VND, iets minder dan 15 per maand, voor het salaris van de onderwijzeressen en het middagmaal van hun kinderen. Bij sommige kinderen staat het weeshuis zelf in voor de betaling van deze kosten.

 

 

 

 

 

Naast het normale programma van het kinderonderwijs wordt er extra aandacht gegeven aan gezondheidsleer en aan de waarden van de familie.